Om KRY

Om KRY

 • Åpningstider

   

   

  Skjermbilde_2018-08-28_kl._09.43.21.png

  Disse tider gjelder også i helgene og på røde dager

 • Hvilke leger jobber på KRY?

  KRY er en medisin-teknisk løsning som samarbeider med helsepersonell som leverer helsetjenester via tjenesten. Alle leger som jobber for KRY har norsk autorisasjon, og det kreves god og bred erfaring fra spesielt allmennmedisin. Legene arbeider deltid hos KRY. I tillegg jobber de fleste som fastleger, legevaktsleger eller sykehusleger. Alle legene er dessuten opplært av KRY for å best mulig kunne hjelpe deg gjennom et videomøte.

 • Hva er KRY og hvordan bestiller jeg en time?

  Med KRY kan du alltid få snakke med en lege, når og hvor du vil, ved hjelp av videosamtaler fra din smarttelefon eller nettbrett. Du logger inn med sikker innlogging, fyller ut et symptomskjema og blir så oppringt av legen til din time. Dersom legen mener du har behov for medisiner får du e-resept, og kan hente medisinen på valgfritt apotek. I noen tilfeller skriver legen henvisning til spesialist .

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us

Hva kan jeg benytte KRY til?

Hva kan jeg benytte KRY til?

 • Kan jeg benytte KRY for forhold som gjelder mine barn?

  Ja, du logger inn på sikker måte, og registrerer ditt barn under din brukerprofil. Du kan registrere ditt barn opp til 18 år i din profil.

  For å bestille en legetime til barnet ditt logger du deg inn med ditt Bank ID, klikker på bestill en legetime. Klikk på om du bestiller timen til deg selv eller barnet ditt. Følg instruksjonene. Barnets navn og fødselsnummer. Velg så neste ledige time eller en senere tid.

   

   

 • Kan jeg benytte meg av KRY når jeg reiser utenlands eller andre steder i Norge?

  Ja, du kan befinne deg hvor som helst i verden og konsultere med en norsk lege via KRY så lenge du har en god internettforbindelse samt støtte for video og lyd på din data eller mobile enhet.

 • Kan jeg bruke KRY for alle medisinske problemer?

  Nei, det er ikke hensiktsmessig å benytte deg av KRY dersom:

  • du har et symptom / problem som krever fysiske undersøkelser, prøvetaking eller røntgen
  • du har behov for legemidler som kan være vanedannende, såkalte A- og B-preparater.  Du vil ikke kunne få resept på slike medisiner via KRY.
  • du må starte med en behandling som krever langsiktig og regelmessig kontakt med lege

  Er du akutt syk bør du ringe 113 eller oppsøke legevakt.

 • Når kan jeg bruke KRY?

  Du kan bruke KRY når du har problemer eller symptomer som ikke krever fysiske undersøkelser for å sette en diagnose. Se hele listen over problemer og symptomer her.

  Dersom din lege mener at det er hensiktsmessig, vil du få resept på medisin, eller henvisning til spesialist (-henvisning gjelder kunder i If Helseforsikring).

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us

Resepter og henvisninger

Resepter og henvisninger

 • Kan jeg hente min resept på et hvilket som helst apotek?

  Ja, du kan hente din resept på valgfritt apotek i Norge.

 • Kan jeg få resepter hos KRY?

  Under legekonsultasjonen:

  Ja, du kan få resept på legemidler akkurat som på et vanlig legekontor. Vi kan også hjelpe deg med å fornye resepter på dine faste medisiner. Vi anbefaler imidlertid generelt at fastlegen gjør dette så langt det er mulig.

  Som hovedregel skriver vi ikke ut resept for mer en 3 mndr. av gangen. 

  For å kunne gi forsvarlig helsehjelp vil vi be om samtykke til å se hvilke andre medisiner du har fått resept på seneste tiden. Dette kan vi se ved å gå inn i Reseptformidleren, som er den elektroniske databasen alle e-resepter er registrert i. Uten samtykke fra deg vil vi ikke kunne skrive resept.

  Legene på KRY skriver ikke resept på blant annet:

  • vanedannende medisiner (-såkalte A-og B-preparater)
  • Pregabalin (-Lyrica) og Gapapentin
  • legemidler som krever tett oppfølging av fastlege eller sykehus
  • legemidler som krever fysiske undersøkelser / prøvetaking før forskriving

  Merk at mange sovemedisiner og smertestillende er vanedannende, og vil ikke kunne foreskrives via vår tjeneste.

   

  Bestill reseptfornyelse:

  Under hjem-fliken i appen finner du vår tjeneste reseptfornyelse. Der kan du fornye et resept via våre leger uten å bestille time med video konsultasjon.

  Normalt håndterer vi din forespørsel innen to timer innenfor våre ordinære åpningstider. Dersom vi ikke kan fornye resepten din, vil du få pengene dine tilbake.

   

  Du kan bare bestille en reseptfornyelse av gangen.

  Om du ønsker å fornye flere resept samtidig anbefaler vi deg at du bestiller en video konsultasjon med en av våre leger . Prisen blir da som en vanlig time 350 Kr.

  I noen tilfeller vil du få melding om at legen har behov for mer informasjon, og du anbefales å bestille et videomøte. Dette koster kr 350,-

  Hos KRY kan vi hjelpe deg med å fornye resepter på legemidler som ditt barn  bruker.

   

  Vi tilbyr ikke reseptfornyelse på følgende legemidler:

  Legemidler som du ikke har hentet ut fra apotek i løpet av de siste 15 månedene.

  Legemidler som er potensielt vanedannende (såkalte a - og b-preparater)

  Legemidler som vanligvis brukes i avgrensede perioder (f. eks. antibiotika)

  Legemidler som krever spesialistoppfølging

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kan jeg få henvisninger hos KRY?

  Ja. Du kan få henvisning til spesialist dersom legen mener det er riktig. Vi kan ikke skrive henvisninger for å starte opp med utredninger som krever regelmessig oppfølging, slik som for eksempel blodprøver og røntgen. I slike tilfeller så anbefaler vi at du oppsøker et legekontor for oppfølging.

 • Hvordan sendes min henvisning (-gjelder de med Helseforsikring fra If og Vertikal Helse)?

  Din henvisning sendes til deg via din innboks i KRY-appen. Deretter er det ditt eget ansvar å gå videre med henvisningen.

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us

Legeerklæringer

Legeerklæringer

 • Legeerklæring ved fravær fra skole
  Ved akutt, ikke alvorlig sykdom kan våre leger skrive fraværsattester for elever i videregående skole, høyskole eller universitet. Vi garanterer ikke at du vil få attest ved henvendelse til oss. Dette gjøres etter en medisinsk vurdering av legen. Attesten gjelder kun akutt, aktuell sykdom, og gjelder fra samme dag du tar kontakt og maks 1-5 dager.
   
  Ved kronisk sykdom, behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter, samt sykdom ved eksamen eller andre skoleprøver må du kontakte fastlege. Før konsultasjonen må du ha legitimasjon klar, ettersom legen kommer til å spørre om dette. Dersom legen vurderer at du er så syk at du må oppsøke fastlege eller legevakt, vil legen ikke skrive attest. 
 • Sykmelding
  Du kan få sykmelding inntil 7 dager etter legens vurdering. Vær oppmerksom på følgende:
   
  1. Sykmelding sendes elektronisk og går automatisk til NAV og til deg som pasient, som får varsel på sms eller epost. Du må så logge deg inn på NAV sine nettsider og fylle ut resten av sykemeldingen, og deretter sende den elektronisk til din arbeidsgiver. 
  2. Du må kontakte oss samme dagen som du har sykefravær. Vi kan ikke tilbakedatere sykmeldinger. Husk at du også kan bruke egenmelding de første 3 dagene.
  3. Du får maks 1 sykmelding per 3 måneder via KRY.
  4. Vi forlenger som hovedregel ikke sykemelding som du har fått fra annet helsepersonell utenfor KRY. Dersom du har fått sykemelding fra fastlege eller annen lege, bør du kontakte disse hvis du har behov for å forlenge sykemeldingen.
  5. Arbeidsuførhet ved for eksempel sosiale eller økonomiske problemer og lignende gir ikke rett til sykepenger i følge Folketrygdeloven $8-4. I KRY må vi forholde oss til dette, og skriver derfor ikke sykmelding i slike tilfeller.
  6. Vi skriver ikke sykmelding ved fravær på grunn av sykt barn eller barnepassers sykdom
 • Andre legeerklæringer
  Vi tilbyr som hovedregel ikke legeerklæringer for annet enn skolefravær. Ett unntak er behov for legeerklæring ved avbestilling av reiser. Vi gjør oppmerksom på at bestilling av time hos oss ikke garanterer at du får erklæring, men gjøres etter en medisinsk vurdering.
   
  Erklæringer vi IKKE tilby er blant annet - men ikke utfyllende: 
  - attest for fritak for heimevernsøvelser
  - legeeklæringer for mottak av offentlige tjenester og støtte
  - førerkortattest, offshoreattest, sjømannsattest og lignende (-attester som krever fysisk undersøkelse)

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us

Priser, bestilling og avbestilling

Priser, bestilling og avbestilling

 • Får jeg kvittering for min time hos KRY?

  Ja, din bestillingsbekreftelse er gyldig som kvittering.

 • Hva skjer dersom jeg glemmer eller kommer for sent til legetimen jeg hadde bestilt?

  Da vil du dessverre ikke få tilbake dine penger.

 • Hva koster det å benytte seg av KRY?

  For å treffe en lege via et videomøte på KRY betaler du 350 Kr for voksne og barn.

  For alle med Helseforsikring fra IF og Vertikal Helse er det kostnadsfritt. Dette gjelder også for deres barn under 18 år.

   

  Reseptfornyelse:

  Du kan fornye dine resepter uten å bestille time hos en lege via videosamtale. Pris for å fornye resept er 250 Kr for voksne og barn.

  For alle med Helseforsikring fra If og Vertikal Helse er det kostnadsfritt. Dette gjelder også for deres barn under 18 år.

 • Endring av timer og avbestilling

  Har du bestilt en time kan du endre eller avbestille den hos KRY (appen) senest 1 time før timen starter. Når du avbestiller timen din vil du automatisk få pengene dine tilbake. Tilbakebetalingen tar alt fra  1-7 arbeidsdager.

 • I hvilke tilfeller kan egenandelen refunderes?

  Egenandel betales ikke tilbake etter gjennomførte legetimer. Dersom legen er mer enn 30 minutter forsinket i forhold til den avtalte timen, kan du få refundert egenandelen. Dette gjelder bare når timen er bestilt minst ett døgn i forveien.

  Dersom du har betalt for en legetime som ikke kunne gjennomføres grunnet tekniske problemer, og din time dermed ikke blir registrert, så kan du få tilbakebetaling ved å kontakte support@kry.no.

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us

Journalføring

Journalføring

 • Kan legen se mine tidligere journalnotater?

  Legen kan se notatene fra dine tidligere konsultasjoner med KRY. Vårt journalsystem er ikke koblet sammen med journalsystemet fra for eksempel sykehus og fastlege, og legen har derfor ikke tilgang til disse journalene.

 • Vil legen skrive journal etter besøket?

  Ja, det føres journal på akkurat samme måte som ved besøk på et vanlig legekontor. Vi bruker godkjent elektronisk pasientjournalsystem.

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

 • Hva er GDPR

   

  1. Hva er GDPR og hva innebærer det for meg?

  GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en ny personvernforordning som gjelder innenfor EU fra og med 25 mai 2018. GDPR regulerer hvordan bedrifter og organisasjoner får behandle dine personlige data.

  GDPR vil ikke påvirke bruken av tjenestene våre, så vær ikke bekymret - brukerkontoen din vil fungere som vanlig! GDPR gir deg større påvirkning for hvordan dine personlige opplysninger kan bli brukt. Dine rettigheter er beskrevet mer detaljert i vår personvernpolicy.

   

   

  2. Hva er personopplysninger?

  Personopplysninger er all slags informasjon som kan knyttes direkte eller indirekte til en levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, personnummer, postadresse og e-postadresse, men også annen informasjon knyttet til den fysiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til en person.

   

   

  3. Hvordan håndterer KRY mine personlige data? Hva slags sikkerhet har dere?

  Vårt mål er alltid å gi behandling av høy kvalitet, og for å gjøre det samler vi personlig data om deg som beskrevet ovenfor. Tilgang til denne informasjonen er begrenset til de personer som behandler deg eller som en del av vårt kontinuerlige kvalitetsarbeid og produktutvikling. Vi på KRY tar din sikkerhet på største alvor og jobber kontinuerlig for å sikre sikkerheten til våre systemer. Vi gjør dette ved å benytte en kombinasjon av våre egne eksperter, automatiske og manuelle tester, og regelmessige revisjoner fra uavhengige tredjeparter.

   

  4. Hva slags personlige data håndterer KRY om meg?

  Vi håndterer grunnleggende personlige opplysninger som navn, adresse, personnummer og telefonnummer. Vi behandler også medisinske data levert av deg, eller hentet fra annet helsepersonell med ditt samtykke.

   


  5. Så, hvor lagrer dere mine personlige data?

  KRY lagrer de fleste av personopplysningene i vårt spesialbyggede sikre system. Dette systemet ligger på servere levert av en tredjepart som fungerer som databehandler for oss, lokalisert i EU (hovedsakelig i Irland).

   

   

  6. Betyr dette at dere sender mine dataene utenom Norge eller EU?

  Vi lagrer ikke dine sensitive personlige data (for eksempel data knyttet til helsen din) utenfor EU. Noen ganger kan noen av dine personlige data behandles av våre partnere utenfor EU. Hvis personopplysninger overføres til våre partnere utenfor EU, vil slik overføring kun gjennomføres under forutsetning av at overføringen er lovlig i henhold til gjeldende lov om datasikkerhet.

     7. Hvor lenge lagrer dere mine personlige data?

  Når det gjelder medisinske personopplysninger, er det norsk lovgivning for behandling av medisinske opplysninger som krever at vi lagrer journaler for en viss periode.

  Ikke-medisinske personopplysninger vil bare bli lagret så lenge som nødvendig for at vi skal kunne tilby tjenestene på en tilfredsstillende måte, i samsvar med GDPR, og annen gjeldende lovgivning.

   


  8. Jeg vil gjerne bli "glemt", og at du fjerner alle mine personlige data fra systemene deres. Hvordan går jeg fram for at dette skal gjøres, hvordan gjøres dette, og hvor lang tid vil det faktisk ta?

   

  Så lenge du er pasient, blir de fleste av dine personlige data behandlet som medisinske opplysninger. I henhold til norsk lov må journaler lagres i en viss tidsperiode. og retten til å bli glemt er ikke dekket av lovgivningen.

  Når det gjelder andre personopplysninger, for eksempel data som ble gitt når du logget på KRY-appen (unntatt personopplysninger som vi er forpliktet til å lagre i henhold til lovkrav i forbindelse med medisinske opplysninger), er du alltid velkommen til å kontakte vår kundestøtte på privacy@kry.se, og vi vil hjelpe deg.

  Hvis du ber om å bli glemt, vil ikke-medisinske data bli fjernet fra våre systemer med en gang, men senest innen tretti (30) dager etter din forespørsel. Vi vil varsle deg skriftlig og bekrefte hvilke personlige data som er slettet og hvilken dato dette skjedde.

   


  9. Hvis jeg har flere spørsmål vedrørende behandling av personlige opplysninger i KRY, hvem skal jeg kontakte?

  Du er alltid velkommen til å kontakte oss på privacy@kry.se. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på dine spørsmål så raskt som mulig.

   

   

   

   

 • Hvem kan se svarene mine fra symptomsjekken før konsultasjonen?

  Det er bare legen som behandler deg som har tilgang til svarene dine. Før timeavtalen vil legen gå gjennom svarene dine for å forberede seg til møtet.

 • Er det sikkert?

  All datatrafikk på KRY, inkludert videomøte trafikken, er beskyttet med kryptering.

  Legene som jobber for KRY logger seg inn med egne ID-kort, som sikrer identiteten deres.

 • Hvordan lagres min informasjon?

  Informasjonen fra timeavtaler behandles som sensitive opplysninger i henhold til personvernloven og pasientsikkerhetsloven. Videomøtene på KRY blir ikke tatt opp og dokumenteres ikke utover legens notater i din journal, akkurat som ved et vanlig legebesøk. For mer informasjon om hvordan dine personlige opplysninger blir behandlet henviser vi til brukervilkårene.

 • Hvor kan jeg henvende meg med eventuelle klager?

  Dersom du ikke er fornøyd med tjenesten, eller du er misfornøyd med måten du ble møtt på, så vil vi gjerne at du deler dine synspunkter med oss. Henvend deg direkte til oss her på KRY:  support@kry.no Skriv gjerne en så beskrivende forklaring som mulig om hvorfor og hva du er misfornøyd med så vi kan hjelpe deg på best mulig måte.  Vårt helsepersonell er underlagt norsk regelverk. Du kan derfor også henvende deg til Pasientombudet eller Fylkesmannen i ditt fylke.

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us

Tekniske spørsmål

Tekniske spørsmål

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us

KRY Support

KRY Support

 • Kontaktinformasjon

  Vennligst kontakt support@kry.no hvis du har spørsmål.

  Vi svarer deg så fort vi kan mellom 8-17 og innen 24 timer på hverdager.

   

  Har du spørsmål som haster kan du kontakte oss på telefon.

  Telefonnummer: 23653430

   

   

Kan du ikke finne det du leter etter?

Contact us