Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vil legen skrive journal etter besøket?

Ja, det føres journal på akkurat samme måte som ved besøk på et vanlig legekontor. Vi bruker godkjent elektronisk pasientjournalsystem.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse