Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vil legen skrive journal etter besøket?

Ja, det føres journal akkurat som ved et besøk på det vanlig legekontor. Vi bruker godkjent elektronisk pasientjournalsystem.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse