Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kan legen se mine tidligere journalnotater?

Legen kan se notatene fra dine tidligere konsultasjoner med KRY. Vårt journalsystem er ikke koblet sammen med journalsystemet fra for eksempel sykehus og fastlege, og legen har derfor ikke tilgang til disse journalene.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse