Hvordan kan vi hjelpe deg?

Her finner du svaret på de mest stilte spørsmålene i Krys Support

Kan jeg få henvisning hos Kry?

Du kan få henvisning til spesialist dersom legen mener det er et riktig tiltak. Leger hos Kry skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt pasient, og gi best mulige råd og behandling. Legene følger de samme prinsippene for god og forsvarlig helsehjelp og for henvisninger generelt, uavhengig om du er forsikringspasient eller privatbetalende.  

Det er enkelte problemstillinger Kry ikke henviser til i spesialisthelsetjenesten. Vi kan ikke skrive henvisninger for å starte opp med utredninger som krever regelmessig oppfølging. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse