Hvordan kan vi hjelpe deg?

Her finner du svaret på de mest stilte spørsmålene i Krys Support

Legeerklæring ved skolefravær

Ved akutt, ikke alvorlig sykdom kan våre leger skrive fraværsattester/legeerklæring for elever i videregående skole, høyskole eller universitet. Vi garanterer ikke at du vil få attest. Hvorvidt du får attest er basert på en medisinsk vurdering av legen. Attesten gjelder fra samme dag du tar kontakt og varer mellom 1-5 dager. De betyr at attesten ikke kan tilbakedateres til spesifikk dato. 

I de tilfeller hvor foresatte eller andre personer har bestilt timen på vegne av en annen gjennom KRY appen sin, må pasienten ha legitimasjon klar, da legen kommer til å spørre om dette. Dersom legen vurderer helsetilstanden som så syk at pasienten må oppsøke fastlege eller legevakt, vil legen ikke skrive attest.

Merk at vi kan ikke gi erklæring ved

  • Eksamen og heldagsprøver
  • Kronisk sykdom
  • Behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse