Hvordan kan vi hjelpe deg?

Her finner du svaret på de oftest stillte spørsmålene som kommer inn i KRY:s støtte

Sykmelding

Du kan få sykmelding inntil 7 dager etter legens vurdering. Vær oppmerksom på følgende:
 
  1. Sykmelding sendes elektronisk og går automatisk til NAV og til deg som pasient, som får varsel på sms eller epost. Du må så logge deg inn på NAV sine nettsider og fylle ut resten av sykemeldingen, og deretter sende den elektronisk til din arbeidsgiver. 
  2. Du må kontakte oss samme dagen som du har sykefravær. Vi kan ikke tilbakedatere sykmeldinger. Husk at du også kan bruke egenmelding de første 3 dagene.
  3. Du får maks 1 sykmelding per 3 måneder via KRY.
  4. Vi forlenger som hovedregel ikke sykemelding som du har fått fra annet helsepersonell utenfor KRY. Dersom du har fått sykemelding fra fastlege eller annen lege, bør du kontakte disse hvis du har behov for å forlenge sykemeldingen.
  5. Arbeidsuførhet ved for eksempel sosiale eller økonomiske problemer og lignende gir ikke rett til sykepenger i følge Folketrygdeloven $8-4. I KRY må vi forholde oss til dette, og skriver derfor ikke sykmelding i slike tilfeller.
  6. Vi skriver ikke sykmelding ved fravær på grunn av sykt barn eller barnepassers sykdom
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse