Hvordan kan vi hjelpe deg?

Her finner du svaret på de oftest stillte spørsmålene som kommer inn i KRY:s støtte

Sykmelding

 
Du kan få sykmelding inntil 7 dager etter legens vurdering. Vær oppmerksom på følgende:
  1. Sykmelding sendes elektronisk og går automatisk til NAV, arbeidsgiver og deg.
  2. Du må kontakte oss samme dagen som du har sykefravær. Vi kan ikke tilbakedatere sykmeldinger. Husk at du også kan bruke egenmelding de første 3 dagene.
  3. Du får maks 1 sykmelding per 3 måneder via KRY
  4. Dersom du har behov for å forlenge en sykmelding som du har fått av andre enn KRY, må du kontakte de som ga deg den første sykmeldingen. Vi forlenger ikke sykmeldinger som er skrevet av annet helsepersonell
  5. Arbeidsuførhet ved for eksempel sosiale eller økonomiske problemer og lignende gir ikke rett til sykepenger i følge Folketrygdeloven $8-4. I KRY må vi forholde oss til dette, og skriver derfor ikke sykmelding i slike tilfeller.
  6. Vi skriver ikke sykmelding ved fravær på grunn av sykt barn eller barnepassers sykdom
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse