Legeerklæringer

 • Legeerklæring ved skolefravær

  Ved akutt, ikke alvorlig sykdom kan våre leger skrive fraværsattester/legeerklæring for elever i videregående skole, høyskole eller universitet. Vi garanterer ikke at du vil få attest. Hvorvidt du får attest er basert på en medisinsk vurdering av legen. Attesten gjelder fra samme dag du tar kontakt og varer mellom 1-5 dager. De betyr at attesten ikke kan tilbakedateres til spesifikk dato. 

  I de tilfeller hvor foresatte eller andre personer har bestilt timen på vegne av en annen gjennom KRY appen sin, må pasienten ha legitimasjon klar, da legen kommer til å spørre om dette. Dersom legen vurderer helsetilstanden som så syk at pasienten må oppsøke fastlege eller legevakt, vil legen ikke skrive attest.

  Merk at vi kan ikke gi erklæring ved

  • Eksamen og heldagsprøver
  • Kronisk sykdom
  • Behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter
 • Andre legeerklæringer
  Vi tilbyr som hovedregel ikke legeerklæringer for annet enn skolefravær. Ett unntak er behov for legeerklæring ved avbestilling av reiser. Vi gjør oppmerksom på at bestilling av time hos oss ikke garanterer at du får erklæring, da det gjøres etter en medisinsk vurdering.
   
  Erklæringer vi ikke tilbyr er blant annet
  • Attest for fritak for heimevernsøvelsen.
  • Legeeklæringer for mottak av offentlige tjenester- og støtteordninger.
  • Førerkortattest, offshoreattest, sjømannsattest og lignende (-attester som krever fysisk undersøkelse). 
 • Sykmelding

  Legene i Kry kan skrive ut sykemelding som er relatert til korona. Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som kan ha rett til sykmelding. Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere til å godta egenmelding, så vi anbefaler deg som arbeidstaker å prøve det først. 

  Vi oppfordrer til å lese retningslinjene for hvem som har krav på sykepenger, da dette påvirkes av flere faktorer. Dette finnes blant annet på NAV sine nettsider.