Legeerklæringer

 • Legeerklæring

  Kry kan skrive ut legeerklæring i begrenset grad. Det er kun ved akutt, ikke alvorlig sykdom at våre leger kan skrive legeerklæring. Legeerklæring skrives ut etter individuell vurdering. Legeerklæringen gjelder fra samme dag du tar kontakt og varer mellom 1-5 dager. De betyr at attesten ikke kan tilbakedateres til spesifikk dato. Det er derfor viktig at du tar kontakt ved første sykedag. 

  Hvis legen vurderer at du trenger å undersøkes fysisk på grunn av sykdommens art, vil det ikke skrives ut legeerklæring. Dette er for å sikre forsvarlig medisinsk hjelp.

  Eksempler på legeerklæringer som kan utstedes via Kry

  • Fraværsattester for elever i videregående skole og studenter på høgskole og universitet. Merk at det ikke gjelder fravær fra eksamen, prøver og lignende. 
  • Behov for å avbestille reiser på grunn av akutt sykdom (dekkes av reiseforsikring). NB: Gjelder ikke endring eller behandling under pågående reiser!

  Merk at Kry kan ikke gi erklæring ved

  • Legeerklæring for å trene på treningssenter grunnet stengte sentre pga Covid-19 viruset. 

  • Eksamen og prøver
  • Kronisk sykdom
  • Behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter
  • Sykefravær / fravær for militære øvelser.
  • Legeerklæringer for mottak av offentlige tjenester eller ytelser.
  • Legeerklæringer for førerkort og andre erklæringer som krever fysisk undersøkelse
 • Sykmelding

  Grunnet Covid-19 situasjonen har legene i Kry mulighet til å skrive sykmelding via videokonsultasjon. 

  I tillegg til sykmelding grunnet covid-19, kan legene i Kry skrive ut kortvarige sykmeldinger ved akutt, ikke alvorlig sykdom, der man ikke forventer at det er behov for videre oppfølging etter sykmeldingen. Hvorvidt det skrives sykmelding er basert på individuell vurdering av legen.  Vi oppfordrer til å lese retningslinjene for hvem som har krav på sykepenger, da dette påvirkes av flere faktorer. Dette finnes blant annet på NAV sine nettsider.

  Vær oppmerksom på at det kun er sykmelding i forbindelse med karantene med mistenkt / påvist covid-19 virus som kan tilbakedateres. Det må imidlertid være plausibelt og basere seg på en medisinsk vurdering av legen.