Legeerklæringer

  • Legeerklæring

    Les mer om når vi oftest kan utstede legeerklæring her, både over video og på våre klinikker.

    LENKE

  • Sykmelding

    Les mer om når vi oftest kan utstede sykmelding her på våre klinikker. OBS. Per 1. juli 2023 kan vi ikke lenge skrive ut sykmelding over video.