Legeerklæringer

 • Legeerklæring ved fravær fra skole
  Ved akutt, ikke alvorlig sykdom kan våre leger skrive fraværsattester/legeerklæring for elever i videregående skole, høyskole eller universitet. Vi garanterer ikke at du vil få attest ved henvendelse til oss. Dette gjøres etter en medisinsk vurdering av legen. Attesten gjelder kun akutt, aktuell sykdom, og gjelder fra samme dag du tar kontakt og varierer mellom 1-5 dager.
   
  Før konsultasjonen må du ha legitimasjon klar, ettersom legen kommer til å spørre om dette. Dersom legen vurderer at du er så syk at du må oppsøke fastlege eller legevakt, vil legen ikke skrive attest.
   
  Merk at vi kan ikke gi erklæring ved:
  • Eksamen og heldagsprøver
  • Kronisk sykdom
  • Behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter
  • Tilbakedatering 
 • Sykmelding

  Grunnet koronapandemien, kan vi i KRY foreløpig skrive sykmelding dersom du må ha dette ved hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Regjeringen oppfordrer arbeidsgivere til å godta egenmelding, så vi anbefaler deg å prøve det først. 

 • Andre legeerklæringer
  Vi tilbyr som hovedregel ikke legeerklæringer for annet enn skolefravær. Ett unntak er behov for legeerklæring ved avbestilling av reiser. Vi gjør oppmerksom på at bestilling av time hos oss ikke garanterer at du får erklæring, men gjøres etter en medisinsk vurdering.
   
  Erklæringer vi IKKE tilby er blant annet - men ikke utfyllende: 
  - Attest for fritak for heimevernsøvelser
  - Legeeklæringer for mottak av offentlige tjenester og støtte
  - Førerkortattest, offshoreattest, sjømannsattest og lignende (-attester som krever fysisk undersøkelse).