Journalføring

  • Vil legen skrive journal etter besøket?

    Ja, det føres journal på akkurat samme måte som ved besøk på et vanlig legekontor. Vi bruker godkjent elektronisk pasientjournalsystem.

  • Kan legen se mine tidligere journalnotater?

    Legen kan se notatene fra dine tidligere konsultasjoner med KRY. Vårt journalsystem er ikke koblet sammen med journalsystemet fra for eksempel sykehus og fastlege, og legen har derfor ikke tilgang til disse journalene.