Hva kan psykologene i Kry hjelpe meg med?

 • Hva kan jeg snakke med Kry psykolog om?

  Psykologene i Kry behandler milde til moderate psykiske lidelser. Det kan omhandle problemer som angst, stress og depresjon, eller andre utfordringer du opplever i hverdagen.

  Psykologtime er tilgjengelig for de som er 18 år eller eldre. 

 • Kan jeg snakke med Kry psykolog om alle type utfordringer og problemer?

  Pasienter som lider av alvorlig psykisk sykdom, middels-moderat selvmordsrisiko, nedsatt funksjonsnivå, kompleks somatisk komorbiditet eller pasienter som allerede har kontakt med psykiatrisk helsevern, kan ikke hjelpes av psykologene i Kry. 

  Pasienter som har booket psykologitime og som ikke egner seg for behandling i Kry, vil bli bedt om å kontakte fastlegen sin for videre oppfølging.  

 • Jeg har helseforsikring. Dekkes forsikringen min psykologtimer i Kry?

  Per nå inngår ikke psykologi i helseforsikring hos Kry. Lurer du på om du får dekket psykolog gjennom forsikringen din anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med dem.

  Hvis du får dekket psykologtimer gjennom forsikringen din, må du først få en henvisning av en Kry lege. Henvisning sendes til deg til din innboks i Kry-appen. Du må så sende henvisningen til forsikringsselskapet ditt som henviser deg til egnet behandler. Det er viktig å være klar over at det er ditt eget ansvar å sende inn henvisningen. Det er nødvendig for at du kommer i kontakt med medisinsk rådgiver slik at et behandlingsløp kan starte.