Kan Kry gi meg henvisninger?

 • Kan jeg få henvisninger hos Kry?

  Ja. Du kan få henvisning til spesialist dersom legen mener det er riktig. Vi kan ikke skrive henvisninger for å starte opp med utredninger som krever regelmessig oppfølging, slik som for eksempel blodprøver og røntgen. I slike tilfeller anbefaler vi at du oppsøker et legekontor for oppfølging.

 • Kan jeg bli henvist til radiologiske undersøkelser?

  Vi kan ikke henvise deg til radiologiske undersøkelser (røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi).

  Årsaken er at det som oftest kreves en fysisk undersøkelse for å kunne henvise til denne typen undersøkelser samt at vi har begrenset mulighet til å følge opp undersøkelsen. 

 • Kan jeg bli henvist til fysioterapeut, manuellterapaut og kiropraktor?

  Det kreves ikke henvisning for behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut eller kiropraktor. Du kan oppsøke behandler selv, enten privat eller offentlig. Legene i Kry kan imidlertid veilede deg til hva slags behandling som er mest hensiktsmessig. 

 • Hvordan sendes henvisningen?

  Henvisning til spesialist via din helseforsikring 

  Henvisning sendes til innboksen din i Kry-appen. Du må så sende henvisningen til forsikringsselskapet, som henviser deg til egnet behandler. Det er viktig å være klar over at det er ditt eget ansvar å sende inn henvisningen. Det er nødvendig slik at en medisinsk rådgiver i forsikringselskapet kan følge opp saken. 

  Henvisning til offentlig spesialist

  Henvisningen sendes digitalt direkte til aktuelle spesialist og du vil bli kontaktet av spesialisten for time.