Hvilke leger og psykologer jobber i Kry?

  • Kry leger og psykologer

    Kry er en medisin-teknisk løsning som samarbeider med helsepersonell som leverer helsetjenester via tjenesten. 

    Alle leger som jobber for Kry har norsk autorisasjon. Det kreves kreves det god og bred erfaring fra blant annet allmennmedisin. Legene arbeider deltid hos Kry og ved siden av jobber de fleste som fastleger, legevaktsleger eller sykehusleger. 

    Psykologer som jobber i Kry har norsk autorisasjon og minst tre års arbeidserfaring. De har erfaring med kognitiv atferdsterapi. I likhet med legene, arbeider psykologene deltid i Kry. 

    Alle legene og psykologene har fått grundig opplæring av Kry slik at de følger våre retningslinjer og er godt kjent med å ha samtaler over video.