• Legeerklæring

  Kry kan skrive ut legeerklæring, men i begrenset grad. Legeerklæring skrives ut etter individuell medisinsk vurdering. Legen skal kun skrive legeerklæring ved akutt, men ikke alvorlig sykdom, eventuelt akutt forverring av kronisk sykdom.

  Hvis legen vurderer at du trenger å undersøkes fysisk på grunn av sykdommens art, vil det ikke skrives ut legeerklæring. Dette er for å sikre forsvarlig medisinsk hjelp.

  Legeerklæringen gjelder fra samme dag du tar kontakt og varer mellom 1-5 dager. De betyr at legeerklæringen ikke kan tilbakedateres til spesifikk dato. Det er derfor viktig at du tar kontakt ved første sykedag. 

  Eksempler på legeerklæringer som kan utstedes via Kry

  • Fraværserklæring i forbindelse med sykefravær for elever i videregående skole og studenter på høgskole og universitet. Merk at det ikke gjelder fravær fra eksamen, prøver og lignende. 
  • Behov for å avbestille reiser på grunn av akutt sykdom (dekkes av reiseforsikring). NB: Gjelder ikke endring eller behandling under pågående reiser!

  Merk at Kry kan ikke gi erklæring ved

  • Eksamen og heldagsprøver
  • Kronisk sykdom
  • Behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter
  • Sykefravær / fravær for militære øvelser
  • Legeerklæringer for mottak av offentlige tjenester eller ytelser
  • Legeerklæringer for førerkort og andre erklæringer som krever fysisk undersøkelse
 • Sykmelding

  Grunnet Covid-19 pandemien har legene i Kry mulighet til å skrive sykmelding via videokonsultasjon. 

  I tillegg til sykmelding grunnet covid-19, kan legene i Kry skrive ut kortvarige sykmeldinger ved akutt, ikke alvorlig sykdom, der man ikke forventer at det er behov for videre oppfølging etter sykmeldingen. Hvorvidt det skrives sykmelding er basert på individuell vurdering av legen.

  Vær oppmerksom på at det kun er sykmelding i forbindelse med karantene med mistenkt / påvist covid-19 virus som kan tilbakedateres. 

  Vi oppfordrer til å lese retningslinjene for hvem som har krav på sykepenger, da dette påvirkes av flere faktorer. Dette finnes blant annet på NAV sine nettsider.