• Legeerklæring ved fravær fra skole
  Ved akutt, ikke alvorlig sykdom kan våre leger skrive fraværsattester for elever i videregående skole, høyskole eller universitet. Vi garanterer ikke at du vil få attest ved henvendelse til oss. Dette gjøres etter en medisinsk vurdering av legen. Attesten gjelder kun akutt, aktuell sykdom, og gjelder fra samme dag du tar kontakt og maks 1-5 dager.
   
  Ved kronisk sykdom, behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter, samt sykdom ved eksamen eller andre skoleprøver må du kontakte fastlege. Før konsultasjonen må du ha legitimasjon klar, ettersom legen kommer til å spørre om dette. Dersom legen vurderer at du er så syk at du må oppsøke fastlege eller legevakt, vil legen ikke skrive attest. 
 • Sykmelding
  Du kan få sykmelding inntil 7 dager etter legens vurdering. Vær oppmerksom på følgende:
   
  1. Sykmelding sendes elektronisk og går automatisk til NAV og til deg som pasient, som får varsel på sms eller epost. Du må så logge deg inn på NAV sine nettsider og fylle ut resten av sykemeldingen, og deretter sende den elektronisk til din arbeidsgiver. 
  2. Du må kontakte oss samme dagen som du har sykefravær. Vi kan ikke tilbakedatere sykmeldinger. Husk at du også kan bruke egenmelding de første 3 dagene.
  3. Du får maks 1 sykmelding per 3 måneder via KRY.
  4. Vi forlenger som hovedregel ikke sykemelding som du har fått fra annet helsepersonell utenfor KRY. Dersom du har fått sykemelding fra fastlege eller annen lege, bør du kontakte disse hvis du har behov for å forlenge sykemeldingen.
  5. Arbeidsuførhet ved for eksempel sosiale eller økonomiske problemer og lignende gir ikke rett til sykepenger i følge Folketrygdeloven $8-4. I KRY må vi forholde oss til dette, og skriver derfor ikke sykmelding i slike tilfeller.
  6. Vi skriver ikke sykmelding ved fravær på grunn av sykt barn eller barnepassers sykdom
 • Andre legeerklæringer
  Vi tilbyr som hovedregel ikke legeerklæringer for annet enn skolefravær. Ett unntak er behov for legeerklæring ved avbestilling av reiser. Vi gjør oppmerksom på at bestilling av time hos oss ikke garanterer at du får erklæring, men gjøres etter en medisinsk vurdering.
   
  Erklæringer vi IKKE tilby er blant annet - men ikke utfyllende: 
  - attest for fritak for heimevernsøvelser
  - legeeklæringer for mottak av offentlige tjenester og støtte
  - førerkortattest, offshoreattest, sjømannsattest og lignende (-attester som krever fysisk undersøkelse)