• Legeerklæring ved skolefravær

  Ved akutt, ikke alvorlig sykdom kan våre leger skrive fraværsattester/legeerklæring for elever i videregående skole, høyskole eller universitet. Hvorvidt du får fraværsattester/legeerklæring er basert på en medisinsk vurdering av legen. Attesten gjelder fra samme dag du tar kontakt og varer mellom 1-5 dager. De betyr at attesten ikke kan tilbakedateres til spesifikk dato. Det er derfor viktig at du tar kontakt ved første sykedag. 

  I de tilfeller hvor foresatte eller andre personer har bestilt timen på vegne av en annen, må pasienten ha legitimasjon klar, da legen kommer til å spørre om dette. Dersom legen vurderer helsetilstanden som så syk at pasienten må oppsøke fastlege eller legevakt, vil legen ikke skrive attest.

  Merk at vi kan ikke gi erklæring ved

  • Eksamen og heldagsprøver
  • Kronisk sykdom
  • Behov for fritak fra gymnastikk eller lignende aktiviteter
 • Andre legeerklæringer
  Vi tilbyr som hovedregel ikke legeerklæringer for annet enn skolefravær. Ett unntak er behov for legeerklæring ved avbestilling av reiser. Vi gjør oppmerksom på at bestilling av time hos oss ikke garanterer at du får erklæring, da det gjøres etter en medisinsk vurdering.
   
  Erklæringer vi ikke tilbyr er blant annet
  • Attest for fritak for heimevernsøvelsen.
  • Legeeklæringer for mottak av offentlige tjenester- og støtteordninger.
  • Førerkortattest, offshoreattest, sjømannsattest og lignende (-attester som krever fysisk undersøkelse). 
 • Sykemelding

  Grunnet Covid-19 situasjonen har legene i Kry mulighet til å skrive sykemelding via videokonsultasjon. 

  I tillegg til sykemelding grunnet covid-19, kan legene i Kry skrive ut kortvarige sykemeldinger ved akutt, ikke alvorlig sykdom, der man ikke forventer at det er behov for videre oppfølging etter sykemeldingen. Vi oppfordrer til å lese retningslinjene for hvem som har krav på sykepenger, da dette påvirkes av flere faktorer. Dette finnes blant annet på NAV sine nettsider.

   

  Vær oppmerksom på at det kun er sykemelding i forbindelse med karantene som kan tilbakedateres. Det må imidlertid være plausibelt og basere seg på en medisinsk vurdering av legen.