• Leger og psykologer

    Kry er en medisinsk-teknisk løsning som samarbeider med helsepersonell som leverer helsetjenester via tjenesten. 

    Alle leger som jobber for Kry har norsk autorisasjon. Det kreves god og bred erfaring fra blant annet allmennmedisin. Legene arbeider deltid hos Kry og ved siden av jobber de fleste som fastleger, legevakt eller sykehus. 

    Psykologer som jobber i Kry har norsk autorisasjon og bred erfaring fra norsk psykisk helsevern. I likhet med legene, arbeider psykologene deltid i Kry. 

    Alle leger og psykologer har fått grundig opplæring av Kry.