• Hva kan jeg snakke med Kry psykolog om?

  Psykologene har kompetanse på et bredt spekter av problematikk og lidelser. Ingen tematikk er for lite til å søke støtte og hjelp. Vår psykologtjeneste er en "førstelinje"/lavterskel-tjeneste og ikke en egnet behandler for tyngre psykiske lidelser. Psykologtjenesten er tilgjengelig for de som er 18 år eller eldre. 

  Du kan lese mer om våre psykologer her

 • Hvordan foregår psykologtimen?

  Etter du har bestilt time, får du en oversikt på hjemskjermen eller under AktiviteterMin Profil. Du kan endre og kansellere timen inntil 48 timer før. Hvis du ikke allerede har gjennomført en selvtest og du tenker det er relevant for det du søker hjelp for, kan du gjerne gjøre det før timen. Da vil psykologen har et bedre utgangspunkt for samtalen. 

  10-20 minutter før møtet starter, får du en notifikasjon fra Kry-appen. Like før timen starter, logger du deg inn med BankID i Kry-appen på mobil, nettbrett eller datamaskin. Vi anbefaler at du laster ned Chrome for best videokvalitet på datamaskin. 

  Psykologen ringer deg der du er pålogget med BankID. Opplever du problemer med forbindelsen, kan du logge deg inn på en annen enhet (mobil, nettbrett eller datamaskin) og besvare anropet derfra. Psykologen vil alltid forsøke å ringe deg flere ganger. 

  Timen varer i 45 minutter.  Mot slutten av timen avklarer dere om det skal settes opp en ny time. Det kan psykologen gjøre for deg. 

 • Kan jeg snakke med Kry psykolog om alle type utfordringer og problemer?

  Pasienter som lider av alvorlig psykisk sykdom, middels-moderat selvmordsrisiko, kompleks somatisk komorbiditet eller pasienter som allerede har kontakt med psykiatrisk helsevern, kan ikke hjelpes av psykologene i Kry. 

  Pasienter som har booket psykologitime og som ikke egner seg for behandling i Kry, vil få råd av psykologen om veien videre. 

 • Jeg har helseforsikring. Dekkes forsikringen min psykologtimer i Kry?

  Psykologtimer inngår ikke i helsetilbudet som leveres av Kry, men det kan være du får dekket psykologtimer gjennom forsikringen din. Vi anbefaler deg å ta direkte kontakt med forsikringselskapet ditt for å undersøke det. 

  Hvis psykologtimer inngår i helseforsikringen din, må du først få en henvisning av en Kry lege. Deretter må du melde sak hos forsikringselskapet ditt hvor du laster opp henvisningen. Det er viktig å være klar over at det er ditt eget ansvar å sende inn henvisningen. Det er nødvendig for at du kommer i kontakt med medisinsk rådgiver slik at et behandlingsløp kan starte.  Når saken er meldt, vil en medisinsk rådgiver i forsikringselskapet vurdere saken opp mot forsikringsvilkår og sette deg i kontakt med en behandler i deres nettverk.