• Hva jeg kan snakke med Kry psykolog om?

    Psykologene i Kry behandler milde til moderate psykiske lidelser. Det kan omhandle problemer som angst, stress og depresjon, eller andre utfordringer du opplever i hverdagen.

    Psykologtime er tilgjengelig for de som er 18 år eller eldre. Ønsker du å ha samtale med psykolog på engelsk, vennligst kontakt Kry Support på support@kry.no 

  • Kan jeg snakke med Kry psykolog om alle type utfordringer og problemer?

    Pasienter som lider av alvorlig psykisk sykdom, middels-moderat selvmordsrisiko, nedsatt funksjonsnivå, kompleks somatisk komorbiditet eller pasienter som allerede har kontakt med psykiatrisk helsevern, kan ikke hjelpes av psykologene i Kry. 

    Pasienter som har booket psykologitime og som ikke egner seg for behandling i Kry, vil bli bedt om å kontakte fastlegen sin for videre oppfølging.