• Kan jeg få henvisninger hos Kry?

  Ja. Du kan få henvisning til spesialist dersom legen mener det er riktig. Vi kan ikke skrive henvisninger for å starte opp med utredninger som krever regelmessig oppfølging, slik som for eksempel blodprøver og røntgen. I slike tilfeller anbefaler vi at du oppsøker et legekontor for oppfølging.

 • Kan jeg bli henvist til radiologiske undersøkelser?

  Vi kan ikke henvise deg til radiologiske undersøkelser (røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi).

  Årsaken er at det som oftest kreves en fysisk undersøkelse for å kunne henvise til denne typen undersøkelser samt at vi har begrenset mulighet til å følge opp undersøkelsen. 

 • Kan jeg bli henvist til fysioterapeut, manuellterapaut og kiropraktor?

  Det kreves ikke henvisning for behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut eller kiropraktor, og du kan oppsøke behandler direkte selv, enten privat eller offentlig. Legene i Kry kan imidlertid veilede deg til hva slags behandling som er mest hensiktsmessig. 

  Dersom du har Helseforsikring via IF og Vertikal og ønsker å få det dekket fysioterapibehandling, kreves det henvisning fra spesialist. 

 • Hvordan sendes min henvisning?

  Henvisning til spesialist via din helseforsikring i If og Vertikal helse

  Henvisning sendes til deg via din innboks i KRY-appen. Deretter må du selv sende henvisningen til If og Vertikal Helse, som henviser deg til egnet behandler.

  Henvisning til offentlig spesialist

  Henvisningen sendes digitalt direkte til aktuelle spesialist, og du vil bli kontaktet av spesialisten for time.