• Kan jeg få henvisning hos Kry?

  Du kan få henvisning til spesialist dersom legen mener det er et riktig tiltak. Leger hos Kry skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt pasient, og gi best mulige råd og behandling. Legene følger de samme prinsippene for god og forsvarlig helsehjelp og for henvisninger generelt, uavhengig om du er forsikringspasient eller privatbetalende.  

  Det er enkelte problemstillinger Kry ikke henviser til i spesialisthelsetjenesten. Vi kan ikke skrive henvisninger for å starte opp med utredninger som krever regelmessig oppfølging. 

 • Kan jeg bli henvist til radiologiske undersøkelser?

  Leger i den digitale legetjenesten kan ikke henvise til radiologiske undersøkelser (røntgen, CT, MR, ultralyd, mammografi). Årsaken er at det som oftest kreves en fysisk undersøkelse for å kunne henvise til denne typen undersøkelser og fordi vi har begrenset mulighet til å følge opp i etterkant.  

  Kry har imidlertid mulighet til å henvise til radiologiske undersøkelser dersom du har en fysisk konsultasjon på en av våres klinikker i Oslo. 

 • Kan jeg bli henvist til fysioterapeut, manuellterapaut og kiropraktor?

  Det kreves ikke henvisning for behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut eller kiropraktor. Du kan oppsøke behandler selv, enten privat eller offentlig. Legene i Kry kan imidlertid veilede deg til hva slags behandling som er mest hensiktsmessig. 

 • Hvordan sendes henvisningen?

  Henvisning til spesialist via din helseforsikring
  Henvisning sendes til innboksen din i Kry-appen. Du må selv melde sak hos forsikringselskapet og laste opp henvisningen. En kunderådgiver i forsikringselskapet vil vurdere henvisningen og henvise deg til egnet behandler. Det er viktig å være klar over at det er ditt eget ansvar å sende inn henvisningen. 

  Henvisning til offentlig spesialist
  Henvisningen sendes direkte til aktuelle spesialist og du vil bli kontaktet av spesialisten for time.